<div align="center"> <h1>Strona Zarządu Okręgu PTT W Lublinie</h1> <h3>Strona informacyjna</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://tanieclublin.pl/PTT" rel="nofollow">http://tanieclublin.pl/PTT</a></p> </div>